Contacteaza-ne : 0251.444.206
Primaria comunei Bradesti
Primaria comunei Bradesti
fly_right_top
Ansamblu de copii
Ansamblu de copii la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Interpret popular
Interpret popular la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Irina Maria Birou
Irina Maria Birou la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Distractie si voie buna
Distractie si voie buna la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Artist pe scena
Artist pe scena la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Ansamblu de copii
Ansamblu de copii la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Interpret popular
Interpret popular la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Interpret popular
Interpret popular la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top
Interpret popular
Interpret popular la "Zilele comunei Bradesti" 2015
fly_right_top

REZULTAT FINAL EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, publica anuntul privind rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului, din data de 16.11.2021 [vezi...]

REZULTAT PROBA INTERVIU - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, publica anuntul privind rezultatul probrei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului, din data de 16.11.2021 [vezi...]

REZULTAT PROBA SCRISA - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, publica anuntul privind rezultatul probrei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului, din data de 16.11.2021 [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-a emis somatie si titlu executoriu pentru debitorul Slamnoiu Gheorghe-Alin, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

ANUNT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

ANUNT PUBLIC -  SC „Colbus” SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. a proiectului Construire atelier de prelucrare piese metalice, amplasare containere cu functiunea de vestiar si imprejmuire teren” [vezi...]

ANUNT PUBLICSC „Colbus” SRL anunta publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier de prelucrare piese metalice, amplasare containere cu functiunea de vestiar si imprejmuire teren” [vezi...]

REZULTAT FINAL EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului, din data de 31.08.2021 [vezi...]

REZULTAT PROBA SCRISA – Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, publica anuntul privind rezultatul probrei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului, din data de 31.08.2021 [vezi...]

ANUNT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru debitorii Moanta Gheorghe Relu si Ionescu Ionut-Daniel, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

TRANSPARENTA DECIZIONALA - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 21.05.2021, se pune in dezbatere publica un Proiect de hotarare privind indexarea si stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2022in vederea formularii de propuneri, sugestii si opinii [vezi...]

RECENSAMANTUL AGRICOL – In perioada 10 mai – 31 iulie 2020, se va desfasura Recensamantul General Agricol runda 2020, in conformitate cu prevederile OUG nr. 22/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 177/2020 [vezi...]

SECTORUL AGRICOL A.P.I.A. - A.P.I.A. Dolj, venind in sprijinul fermierilor anunta ca in perioada 01.03-15.05.2021 se poate depune Cererea Unica de Plata  pentru schemele de sprijin financiar pentru anul in curs [vezi...]

REZULTAT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatul final din 15.02.2021 al examenului de promovare in grad profesional principal pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

REZULTAT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatul final din 15.01.2021 al examenului de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

ANUNT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza examen de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

REZULTAT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatul final al concursului de promovare in functia publica de conducere - Sef birou in cadrul biroului Relatii Publice si Administrative [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului Achizitii Publice,  Impozite si Taxe Locale [vezi...]

ANUNT EXAMEN - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza examen de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de promovare in functia publica de conducere - Sef birou in cadrul biroului Relatii Publice si Administrative [vezi...]

TRANSPARENTA DECIZIONALA - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 02.12.2020, se pune in dezbatere publica un Proiect de hotarare privind indexarea si stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2021in vederea formularii de propuneri, sugestii si opinii [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru debitorii Potirnichie Aurel si Moanta Adrian, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

VALIDARE - Instanta, avand pe rol solutionarea cererilor de validare a mandatelor Primarului si membrilor Consiliului local al comunei Bradesti s-a pronuntat admitand cererile si validand mandatele acestora [...vezi]. Mult SUCCES in continuare!

COMUNICAT – Se demareaza actiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, pentru sprijin educational al categoriilor de elevi cei mai defavorizati [...vezi]

ANUNT DECIZIE PROIECT - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere retea iluminat public…” [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – Politist local clasa III grad profesional superior in cadrul compartimentului Politie locala [vezi...]

ANUNT D.S.V.S.A.Urmare a confirmarii pestei porcine africane in exploatatiile non-profesionale din diferite localitati, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj a instaurat zone de protectie si supraveghere in jurul focarelor de boala in care se instituie masuri, dupa cum urmeaza [vezi...]

REZULTAT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – Inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului Asistenta Sociala, Autoritate Tutelara si Prestatii Sociale [vezi...]

REZULTAT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, afiseaza rezultatele concursului sustinut in data de 26.11.2019 pentru ocuparea unui post vacant - Inspector clasa I grad profesional principal in cadrul compartimentului SVSU si Protectia Mediului [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – Inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului Asistenta Sociala, Autoritate Tutelara si Prestatii Sociale [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor comunicam ca s-a emis titlu executoriu, s-a infiintat poprire asupra oricaror venituri si s-a emis adresa de instiintare pentru debitorul Potirnichie Claudiu Ionut, in baza articolului 236 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru debitorii Caldararu Mihalache si Caldararu Gabi, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – Inspector clasa I grad profesional principal in cadrul compartimentului SVSU si Protectia Mediului [vezi...]

ASISTENTA SOCIALA – In sectiunea dedicata documentelor necesare acordarii unor drepturi de asistenta sociala puteti consulta/descarca acte specifice intocmirii dosarelor pentru obtinerea diferitelor alocatii/indemnizatii sociale, conform prevederilor legale. In vederea informarii privind locurile de munca disponibile la nivelul judetului Dolj, puteti consulta o lista actualizata la data de 14.10.2019 [aici]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor comunicam ca s-a infiintat poprire asupra oricaror venituri si s-a emis adresa de instiintare pentru debitorul Ciobotea Marian/Anisoara, in baza articolului 236 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

REZULTAT FINAL CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, publica Anuntul privind rezultatul final al concursului sustinut in vederea ocuparii unui post vacant de Inspector clasa I grad profesional superior in cadrul SPCLEP. Publicat azi, 02.08.2019 [vezi...]

REZULTAT PROBA INTERVIU - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, publica Anuntul privind rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant - Inspector clasa I grad profesional superior in cadrul SPCLEP, din data de 01.08.2019 [vezi...]

REZULTAT PROBA SCRISA - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, publica Anuntul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant - Inspector clasa I grad profesional superior in cadrul SPCLEP, din data de 30.07.2019 [vezi...]

TRANSPARENTA DECIZIONALA – In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 30.07.2019, se pune in dezbatere publica un Proiect de hotarare privind aprobare PUG, in vederea formularii de propuneri, sugestii si opinii [vezi...]

SELECTIE DOSARE - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, publica Anuntul privind selectia de dosare in vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Inspector clasa I grad profesional superior in cadrul SPCLEP, din data de 30.07.2019 [vezi...]

ANUNT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant – Inspector clasa I grad profesional superior in cadrul SPCLEP [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatie si titlu executoriu pentru debitorul Strunoiu Paul Nicusor, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

TRANSPARENTA DECIZIONALA – In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 01.04.2019, se pune in dezbatere publica un Proiect de hotarare in vederea formularii de propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare [vezi...]

TRANSPARENTA DECIZIONALA – In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 29.03.2019, se pun in dezbatere publica un numar de 3 (trei) Proiecte de hotarari in vederea formularii de propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare [vezi...]

REZULTAT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj afiseaza rezultatele examenului sustinut in data de 14.03.2019 pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - Important… La casieria Primariei comunei Bradesti, in data de 29.03.2019 se vor efectua plati/incasari numai pana la orele 10.00 [vezi...]. Tot pana la aceasta data contribuabilii pot achita impozitele beneficiind de bonificatia acordata (aceasta fiind de  10% pentru persoanele fizice si 2% pentru persoanele juridice).

INFORMARE ONRC – Informarea Oficiului National al Registrului Comertului privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. [vezi...]

ANUNT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, organizeaza examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatie si titlu executoriu pentru debitorul Caldarariu Vinel, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru debitorii Gosa Marian si Sultan Virgil, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

IMPORTANT - La casieria Primariei comunei Bradesti se vor mai efectua plati/incasari doar pana la orele 10.00 ale zilei de de 21.12.2018. In zilele de 27 si 28 decembrie nu se vor efectua operatiuni la casieria institutiei!

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor, la data de 01.11.2018 s-au emis somatii si titluri executorii pentru un numar de 22 de contribuabili, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

ASISTENTA SOCIALA – In atentia persoanelor asistate social: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat se modifica si se completeaza cu prevederile Legii nr. 192/2018, act normativ ce aduce modificari importante cu privire la obligatiile persoanelor majore apte de munca [vezi...]. In vederea informarii privind locurile de munca disponibile la nivelul judetului Dolj, puteti consulta o lista actualizata la data de 19.11.2018 [aici]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru debitorii Ciobotea Marian/Anisoara si Mihai Stan, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

REFERENDUM - Prin Dispozitia Primarului nr. 436/26.09.2018 s-a dispus delimitarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare de pe raza comunei Bradesti [vezi...]. Deasemenea, s-a emis si Dispozitia Primarului nr. 437/26.09.2018 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru Referendumul pentru Revizuirea Constitutiei, din 6 si 7 octombrie 2018 [vezi...]

PROTECTIA DATELOR – In acord cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016, Primaria Comunei Bradesti intreprinde toate masurile care se impun, privind protectia datelor cu caracter personal [vezi...]

ANUNT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, anunta organizarea examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut, pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului [vezi...]

DEZBATERE PUBLICA – Se pune in dezbatere publica Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in comuna Bradesti, judetul Dolj (vezi “Informatii publice”, pct. 23) [aici]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-a emis somatie si titlu executoriu pentru SC Eneslin Com SRL Bradesti, in baza art. 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

RESPONSABIL DATE -  Primaria comunei Bradesti a desemnat Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, in persoana d-lui Iana Ion, consilier in cadrul compartimentului Relatii Publice  [vezi...]

CADASTRU GRATUIT -  Guvernul Romaniei, prin ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara), a lansat Programul National de Cadastru si Carte Funciara, prin care orice proprietate va fi inregistrata GRATUIT in cadastru si cartea funciara. Pentru dvs. s-au infiintat 2 puncte de informare pe raza comunei Bradesti [vezi...]

ANUNT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, anunta organizarea examenului de promovare in grad imediat superior, in cadrul Compartimentului Administrativ, apartinand structurii aparatului de specialitate al primarului [vezi...]

ASISTENTA SOCIALA – In data de 14.05.2018, la ora 09.30, la sediul Primariei comunei Bradesti, AJOFM Dolj va prezenta oferta locurilor de munca disponibile la nivelul judetului, impreuna cu facilitatile acordate atat angajatului cat si angajatorului [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-a emis somatie si titlu executoriu pentru debitorul Zavoi Costinel-Razvan, in baza art. 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-a emis somatie si titlu executoriu pentru debitorul Dontu Mihaita-Geani, in baza art. 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

AFISARE SALARIZARE - Pe data de 02 aprilie 2018 s-a afisat la avizierul institutiei, salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu data de 01 ianuarie 2018 [vezi...]

REZULTAT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, publica rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior, din cadrul Compartimentului Administrativ, apartinand structurii aparatului de specialitate al primarului [vezi...]

ANUNT EXAMEN – Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, anunta organizarea examenului de promovare in grad imediat superior, in cadrul Compartimentului Administrativ, apartinand structurii aparatului de specialitate al primarului [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE – Pentru anul 2018, nivelul taxelor si impozitelor locale stabilite la nivelul comunei Bradesti, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80 din data de 18 dec. 2018 sunt urmatoarele [vezi...]

ACTIUNE CARITABILA - Primaria Comunei Bradesti impreuna cu Asociatia “Visuri de om mare” demareaza, incepand de Vineri, 8 Decembrie, actiunea cu scopuri caritabile “Impreuna sa implinim visuri de Craciun“!  [vezi...]

ACHIZITII PUBLICE - Se lanseaza Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de “Alimentare cu apa in comuna Bradesti, satul Bradestii Batrani, judetul Dolj(Cu urmatoarea clarificare: Termenul de executie a lucrarii este de 24 de luni, iar garantia de buna executie a lucrarii este de 10%) [vezi...]

ACHIZITII PUBLICE - Se lanseaza Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de Furnizare dotari in cadrul proiectului “Consolidare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural in comuna Bradesti, sat Bradesti, judetul Dolj [vezi...]

ANUNT CONCURS - Primaria Comunei Bradesti, judetul Dolj, anunta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Inspector clasa I grad profesional debutant – comp. Agricultura si cadastru, existent in structura organizatorica a aparatului de specialitate al primarului [vezi...]

RECICLARE - Campania EcoAtitudine, editia 2017 lansează Programul Pilot de Colectare Selectiva in saci returnabili direct din gospodariile cetatenilor cu ajutorul membrilor Federatiei Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-au emis somatii si titluri executorii pentru d-na Robu Mariana, in baza articolului 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

INFORMARE - Compania de Apa Oltenia SA, intentioneaza sa obtina avizul de gospodarire a apelor pentru un proiect, in vederea executarii lucrarilor de “Reabilitare si extindere aductiune Fir II Izvarna – Craiova” [vezi...]

ANUNT !  Marti, 13 iunie a.c., intre orele 08.00 – 16.00 se sisteaza furnizarea apei potabile in satul Bradestii Batrani, ca urmare a efectuarii de lucrari de intretinere la bazinul de inmagazinare apa.

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor s-a emis somatie si titlu executoriu pentru d-na Robu Mariana, in baza art. 230, respectiv 226 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - In vederea recuperarii debitelor, pentru unii contribuabili au fost emise, inca de la sfarsitul anului trecut, acte administrative fiscale – somatii/titluri executorii [vezi...]

IMPOZITE SI TAXE - Prin Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 29 dec. 2016 s-a stabilit nivelul taxelor si impozitelor locale pentru persoanele fizice si juridice, pe anul 2017 [vezi...]

CASIERIE Primaria comunei Bradesti va informeaza ca Vineri, 30.12.2016 casieria institutiei nu va avea program cu publicul. SARBATORI FERICITE!

IMPORTANT ! - Prin HCL nr. 29 din 29 martie a.c. s-a aprobat anularea, in cota de 73.3% a majorarilor pentru neplata impozitelor si taxelor locale, cu conditia achitarii integrale a debitelor, pana la data de 31.03.2016.

IMPOZITE SI TAXE - Guvernul a prelungit termenul pana la care proprietarii trebuie sa declare daca folosesc cladirea atat ca locuinta cat si ca sediu de firma. Astfel, persoanele fizice ce detin in proprietate imobile folosite in activitati nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta, au obligatia sa depuna declaratiile de impunere pana pe data de 31 mai 2016. [vezi...]

SECTORUL AGRICOL - In acord cu Legea nr. 17/2014, vanzarea-cumpararea de terenuri agricole situate in extravilan se va face in acord cu masurile reglementate de actul normativ mentionat – care modifica si Legea nr. 268/2001 – iar ofertele de tranzactionare ale terenurilor precum si listele preemptorilor de drept vor putea fi de acum vizualizate [aici].

IMPOZITE SI TAXE - Pentru anul 2016, Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr.  4087/2069/2015 pentru aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale [vezi...]

LA MULTI ANI, ROMANIA!  Cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, Consiliul Local al comunei Bradesti, Primaria si domnul Primar Ion Racareanu ureaza tuturor concetatenilor multa sanatate, prosperitate, liniste si pace! Sa dea Dumnezeu sa fim mai buni, sa ne ajutam si sa punem umarul la bunastarea tarii! La multi ani, Romania! La multi ani, romani, oriunde v-ati afla! [mai mult...]

EVENIMENT ! In zilele de 1 si 2 mai 2015 au avut loc “Zilele comunei Bradesti”, editia a VII-a. Ca de fiecare data evenimentul s-a remarcat printr-o participare de exceptie, cu invitati de marca, unde cantecul, distractia si voia buna au fost la ele acasa! Urmariti in galerie cateva imagini din ceea ce a insemnat evenimentul cultural si social al inceputului de mai [vezi...]

ASISTENTA SOCIALAIn vederea actualizarii dosarelor de “Venit Minim Garantat” se impune completarea – sub consecinta suspendarii dosarului de la plata – pana cel tarziu in a doua decada a lunii aprilie a anului 2015, cu documentele necesare privind situatia persoanelor aflate in evidenta [vezi...]

IMPORTANT !  Incepand cu data de 7 mai 2014 si-a deschis activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Bradesti. La deschidere au participat oficialitati din partea Prefecturii si a Consiliului Judetean Dolj, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj. Noul serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor vine in sprijinul celor aproximativ 4.440 de cetateni [mai mult...]