Contacteaza-ne : 0251.444.206
 Hotarari    «2012      «2013      «2014      «2015      «2016      «2017     «2018     «2019     «2020     «2021     2023»
   1.  H.C.L. nr. 01/06.01.2022 (privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii dezvoltare…) [...]
   2.  H.C.L. nr. 02/31.01.2022 (privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Bradesti…) [...]
   3.  H.C.L. nr. 03/31.01.2022 (privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la Contractul nr. 370…) [...]
   4.  H.C.L. nr. 04/31.01.2022 (privind dezmemnrarea imobilelor cu numar cadastral 62284…) [...]
   5.  H.C.L. nr. 05/31.01.2022 (privind darea in administrare temporara a serviciului de…) [...]
   6.  H.C.L. nr. 06/14.02.2022 (privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada…) [...]
   7.  H.C.L. nr. 07/14.02.2022 (privind aprobarea exprimarii acordurilor si efectuarii…) [...]
   8.  H.C.L. nr. 08/14.02.2022 (privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de…) [...]
   9.  H.C.L. nr. 09/14.02.2022 (privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a…) [...]
 10.  H.C.L. nr. 10/14.02.2022 (privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea…) [...]
 11.  H.C.L. nr. 11/22.02.2022 (privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea…) [...]
 12.  H.C.L. nr. 12/22.02.2022 (privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate si a…) [...]
 13.  H.C.L. nr. 13/10.03.2022 (privind constituirea dreptului de superficie a terenului in…) [...]
 14.  H.C.L. nr. 14/31.03.2022 (privind modificarea taxelor speciale de inchiriere utilaje…) [...]
 15.  H.C.L. nr. 15/31.03.2022 (privind Planul de paza al comunei Bradesti pentru anul…) [...]
 16.  H.C.L. nr. 16/31.03.2022 (privind aprobarea cererii de finantare si a devizului…) [...]
 17.  H.C.L. nr. 17/31.03.2022 (privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta…) [...]
 18.  H.C.L. nr. 18/29.04.2022 (privind componenta Comisiei locale de ordine publica…) [...]
 19.  H.C.L. nr. 19/29.04.2022 (privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta…) [...]
 20.  H.C.L. nr. 20/29.04.2022 (privind aprobarea Procedurii de anulare sau diminuare…) [...]
 21.  H.C.L. nr. 21/10.05.2022 (privind desemnarea Presedintelui de sedinta a CL…) [...]
 22.  H.C.L. nr. 22/10.05.2022 (privind aprobarea structurii organizatorice si a statului…) [...]
 23.  H.C.L. nr. 23/10.05.2022 (privind atribuirea si incheierea contractului “Delegarea…) [...]
 24.  H.C.L. nr. 24/13.05.2022 (privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta…) [...]
 25.  H.C.L. nr. 25/13.05.2022 (privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile…) [...]
 26.  H.C.L. nr. 26/13.05.2022 (privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile…) [...]
 27.  H.C.L. nr. 27/13.05.2022 (privind aprobarea actualizarii stratagiei de tarifare pentru…) [...]
 28.  H.C.L. nr. 28/13.05.2022 (privind aprobarea “Procedurii privind raspunderea…) [...]
 29.  H.C.L. nr. 29/02.06.2022 (privind constatarea incetarii de drept a mandatului…) [...]
 30.  H.C.L. nr. 30/02.06.2022 (privind aprobarea unei sume pentru organizarea de…) [...]
 31.  H.C.L. nr. 31/02.06.2022 (privind aprobarea de taxe speciale cu ocazia desfasurarii…) [...]
 32.  H.C.L. nr. 32/17.06.2022 (privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru…) [...]
 33.  H.C.L. nr. 33/17.06.2022 (privind participarea la Programul pentru cresterea…) [...]
 34.  H.C.L. nr. 34/17.06.2022 (privind aprobarea participarii comunei Bradesti la…) [...]
 35.  H.C.L. nr. 35/17.06.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]
 36.  H.C.L. nr. 36/17.06.2022 (privind aprobarea transferului sumei cofinantarii…) [...]
 37.  H.C.L. nr. 37/17.06.2022 (privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a…) [...]
 38.  H.C.L. nr. 38/15.07.2022 (privind aprobarea Procesului-verbal incheiat in…) [...]
 39.  H.C.L. nr. 39/15.07.2022 (privind desemnarea unui numar de doi consilieri…) [...]
 40.  H.C.L. nr. 40/15.07.2022 (privind aprobarea Proiectului de hotarare privind…) [...]
 41.  H.C.L. nr. 41/15.07.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]
 42.  H.C.L. nr. 42/15.07.2022 (privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul…) [...]
 43.  H.C.L. nr. 43/15.07.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici…) [...]
 44.  H.C.L. nr. 44/15.07.2022 (privind aprobarea prelungirii pana la data de…) [...]
 45.  H.C.L. nr. 45/15.07.2022 (privind aprobarea prelungirii pana la data de…) [...]
 46.  H.C.L. nr. 46/17.08.2022 (privind participarea la Programul pentru cresterea…) [...]
 47.  H.C.L. nr. 47/29.09.2022 (privind desemnarea presedintelui de sedinta al…) [...]
 48.  H.C.L. nr. 48/29.09.2022 (privind aprobarea Procesului-verbal al sedintei…) [...]
 49.  H.C.L. nr. 49/29.09.2022 (privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea…) [...]
 50.  H.C.L. nr. 50/29.09.2022 (privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea…) [...]
 51.  H.C.L. nr. 51/29.09.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]
 52.  H.C.L. nr. 52/29.09.2022 (privind aprobarea contului de executie al bugetului…) [...]
 53.  H.C.L. nr. 53/29.09.2022 (privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate…) [...]
 54.  H.C.L. nr. 54/29.09.2022 (privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor…) [...]
 55.  H.C.L. nr. 55/29.09.2022 (privind desemnarea reprezentantilor CL Bradesti in…) [...]
 56.  H.C.L. nr. 56/29.09.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei…) [...]
 57.  H.C.L. nr. 57/13.10.2022 (privind aprobarea Actului aditional nr. 6, la Contractul…) [...]
 58.  H.C.L. nr. 58/13.10.2022 (privind elaborarea si aprobarea Strategiei de dezvoltare…) [...]
 59.  H.C.L. nr. 59/13.10.2022 (privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit a suprafetei…) [...]
 60.  H.C.L. nr. 60/13.10.2022 (privind incetarea de drept a calitatii de Administrator al…) [...]
 61.  H.C.L. nr. 61/13.10.2022 (privind aprobarea contului de executie al bugetului…) [...]
 62.  H.C.L. nr. 62/13.10.2022 (privind participarea com. Bradesti, jud. Dolj, in proiectul…) [...]
 63.  H.C.L. nr. 63/03.11.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]
 64.  H.C.L. nr. 64/03.11.2022 (privind numirea in calitate de Administrator al S.C. …) [...]
 65.  H.C.L. nr. 65/29.11.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]

66.
67.
68.
69.

 H.C.L. nr. 66/09.12.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…) [...]H.C.L. nr. 67/09.12.2022 (privind aprobarea spondorizarii de catre Directia Silvica…) [...]                       H.C.L. nr. 68/22.12.2022 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al…) [...]                                   H.C.L. nr. 69/22.12.2022 (privind aprobarea incheierii acordului de infratire intre…) [...]