Contacteaza-ne : 0251.444.206


SISTEM DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE COMUNA BRADESTI, JUDETUL DOLJ

Proiect cofinantat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013

Valoarea totala a proiectului: 8.467.381 lei din care:

- 8.103.283 lei reprezinta finantarea nerambursabila si contributia financiara de la bugetul de stat si bugetele locale;
- 364.098 lei reprezinta valoarea proiectului, alta decat cea eligibila, conform POS Mediu.

 Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este indeplinirea obligatiilor asumate de catre Romania prin Tratatul de Aderare, in ceeea ce priveste:

- Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman;
- Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate.