Contacteaza-ne : 0251.444.206
 • Despre Transparenta decizionala in Administratia publica – Legea 52/2003 
AAAAAA
» Anunt nr. 2033 din 28.04.2022 (… privind Proiectul de hotarare pentru indexarea
cu rata inflatiei a Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2022 [...aici]
 1. Referatul de specialitate [vezi...]
 2. Referatul de aprobare [vezi...]
 3. Proiectul de hotarare  [vezi...]
» Anunt nr. 1970 din 21.04.2022 (… privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea
Strategiei de dezvoltare Locala a com. Bradesti, 2021-2027 [...aici]
 1. Raport [vezi...]
 2. Nota de fundamentare [vezi...]
 3. Referatul de aprobare [vezi...]

» Proiect HCL nr. 09/2022 (… privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul in curs, precum si Lista de investitii in comuna Bradesti, in anul 2022 [...aici]

» Anunt nr. 2983 din 21.05.2021 (… privind Proiectul de hotarare pentru indexarea
si stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale aferente anului 2022 [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Raport [vezi...]
 3. Proiect de hotarare [vezi...]
» Anunt nr. 6724 din 02.12.2020 (… privind Proiectul de hotarare pentru indexarea
si stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale aferente anului 2021 [...aici]
 1. Referate [vezi...]
 2. Raport [vezi...]
 3. Proiect de hotarare [vezi...]
» Anunt nr. 8826 din 27.07.2020 (… privind depunerea Raportului de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de modernizare hale de
productie Avicola Bradesti… [...aici]
» Anunt nr. 2707 din 29.05.2020 (… privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia de Protectie a Mediului Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “Extindere retea iluminat public…” [...aici]
» Proces-verbal nr. 4457 din 30.07.2019 (… cu ocazia afisarii Proiectului de hotarare
privind aprobarea Planului Urbanistic General al com. Bradesti, si a Regulamentului
local de Urbanism [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Proiect de hotarare [vezi...]
» Proces-verbal nr. 1756 din 01.04.2019 (… cu ocazia afisarii Proiectului de hotarare
privind organizarea si desfasurarea Zilelor comunei Bradestieditia 2019, si taxelor
pentru inchirierea terenurilor la agentii economici cu activitate comerciala [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Proiect de hotarare [vezi...]
» Proces-verbal nr. 1717 din 29.03.2019 (… cu ocazia afisarii Proiectului de hotarare
privind acordarea de compensatii in bani membrilor S.V.S.U. Bradesti, pentru timpul
de lucru prestat la interventii si alte activitati prevazute in programul serviciului [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Proiect de hotarare [vezi...]
» Proces-verbal nr. 1716 din 29.03.2019 (… cu ocazia afisarii Proiectului de hotarare
privind atribuirea denumirii unor strazi din comuna Bradesti [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Proiect de hotarare [vezi...]
» Proces-verbal nr. 1715 din 29.03.2019 (… cu ocazia afisarii Proiectului de hotarare
privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Bradesti, precum si
stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor care constituie contaventii [...aici]
 1. Referat [vezi...]
 2. Proiect de hotarare [vezi...]