Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari    2013 »      2014 »      2015 »      2016 »      2017 »      2018 »      2019 »
   1. Hotararea Consiliului Local nr. 01/11.01.2012 (privind excedentul inregistrat in anul 2011 la nivelul comunei Bradesti)   [...]
   2. Hotararea Consiliului Local nr. 02/11.01.2012 (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012, persoane juridice)   [...]
   3. Hotararea Consiliului Local nr. 03/31.01.2012 (privind activitatea asociata de evidenta a persoanelor din localitatile Bradesti, Cotofenii din Fata si Scaiesti)   [...]
   4. Hotararea Consiliului Local nr. 04/31.01.2012 (privind aprobarea noii organigrame si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
   5. Hotararea Consiliului Local nr. 05/31.01.2012 (privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2011, a scolii “Ioan Grecescu” Bradesti)   [...]
   6. Hotararea Consiliului Local nr. 06/31.01.2012 (privind aprobarea preluarii, fara plata, a unei autospeciale de stins incendii)   [...]
   7. Hotararea Consiliului Local nr. 07/31.01.2012 (privind aprobarea participarii comunei Bradesti la programele PNDR, prin accesarea masurii 313 “Incurajarea activitatii turistice”)   [...]
   8. Hotararea Consiliului Local nr. 08/14.02.2012 (privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al Consiliului Local Bradesti)   [...]
   9. Hotararea Consiliului Local nr. 09/14.02.2012 (privind aprobarea listei obiectivelor de investitii propuse pentru bugetul initial pe anul 2012)   [...]
 10. Hotararea Consiliului Local nr. 10/14.02.2012 (privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local al unitatii administrativ-teritoriale a comunei Bradesti)   [...]
 11. Hotararea Consiliului Local nr. 11/14.02.2012 (privind aprobarea contractarii unor operatori de servicii de deszapezire)   [...]
 12. Hotararea Consiliului Local nr. 12/28.02.2012 (privind reorganizarea retelei scolare din comuna Bradesti)   [...]
 13. Hotararea Consiliului Local nr. 13/28.02.2012 (privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pa trim. IV al anului 2011)   [...]
 14. Hotararea Consiliului Local nr. 14/28.02.2012 (privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de 400 mp, din domeniul privat al comunei Bradesti)   [...]
 15. Hotararea Consiliului Local nr. 15/22.03.2012 (privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Bradesti pentru inlaturarea efectelor ninsorilor abundente)   [...]
 16. Hotararea Consiliului Local nr. 16/22.03.2012 (privind aprobarea Raportului de activitate al Primarului comunei Bradesti)   [...]
 17. Hotararea Consiliului Local nr. 17/22.03.2012 (privind conditiile de participare la programul Biblionet, runda a IV-a, in cadrul Bibliotecii Judetene “Alexandru si Aristita Aman” )   [...]
 18. Hotararea Consiliului Local nr. 18/22.03.2012 (privind aprobarea stabilirii taxei pentru emiterea avizului de amplasament, in vederea identificarii retelelor de apa)   [...]
 19. Hotararea Consiliului Local nr. 19/10.04.2012 (privind aprobarea participarii comunei Bradesti la constituirea parteneriatului Gal Amaradia Jiu)   [...]
 20. Hotararea Consiliului Local nr. 20/10.04.2012 (privind preluarea in administrare de catre Muzeul Olteniei a rezervatiei arheologice Castrul Roman, Racarii de Jos)   [...]
 21. Hotararea Consiliului Local nr. 21/10.04.2012 (privind aprobarea acordarii de ajutor social de urgenta unei persoane, in vederea inmormantarii sotului)   [...]
 22. Hotararea Consiliului Local nr. 22/10.04.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012, trim. II)   [...]
 23. Hotararea Consiliului Local nr. 23/10.04.2012 (privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 4.890 mp din domeniul public, pentru realizarea proiectului “Montare conducta injectie Parc 2″)   [...]
 24. Hotararea Consiliului Local nr. 24/10.04.2012 (privind aprobarea mentinerii anularii taxei de pasunat de pe suprafetele de pasune ale comunei Bradesti)   [...]
 25. Hotararea Consiliului Local nr. 25/30.04.2012 (privind acordarea titlului de “Cetatean de Onoare” al comunei Bradesti, unui nr. de 32 de persoane)   [...]
 26. Hotararea Consiliului Local nr. 26/30.04.2012 (privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, din alocatii bugetare, pentru “Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor”)   [...]
 27. Hotararea Consiliului Local nr. 27/30.04.2012 (privind aprobarea acordarii de ajutor social de urgenta unei persoane, in vederea inmormantarii fratelui)   [...]
 28. Hotararea Consiliului Local nr. 28/30.04.2012 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap, unei persoane)   [...]
 29. Hotararea Consiliului Local nr. 29/17.05.2012 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a S.V.S.U.)   [...]
 30. Hotararea Consiliului Local nr. 30/17.05.2012 (privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 5.635 mp din domeniul privat, pentru obiectivul “Montare conducta injectie Parc 5″)   [...]
 31. Hotararea Consiliului Local nr. 31/30.05.2012 (privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012)   [...]

Hotarari ale Consiliului Local – mandatul 2012-2016
   1. Hotararea Consiliului Local nr. 01/29.06.2012 (privind alegerea comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali alesi)   [...]
   2. Hotararea Consiliului Local nr. 02/29.06.2012 (privind validarea alegerilor in functia de consilieri locali ai comunei Bradesti)   [...]
   3. Hotararea Consiliului Local nr. 03/29.06.2012 (privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Bradesti)   [...]
   4. Hotararea Consiliului Local nr. 04/29.06.2012 (privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Bradesti)   [...]
   5. Hotararea Consiliului Local nr. 05/29.06.2012 (privind alegerea si ocuparea functiei de Viceprimar al  comunei Bradesti)   [...]
   6. Hotararea Consiliului Local nr. 06/29.06.2012 (privind stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate)   [...]
   7. Hotararea Consiliului Local nr. 07/02.07.2012 (privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virare credite intre capitole)   [...]
   8. Hotararea Consiliului Local nr. 08/23.07.2012 (privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virare credite intre capitole)   [...]
   9. Hotararea Consiliului Local nr. 09/23.07.2012 (privind aprobarea stabilirii taxei de eliberare a autorizatiei de forare sau excavare)   [...]
 10. Hotararea Consiliului Local nr. 10/23.07.2012 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bradesti)   [...]
 11. Hotararea Consiliului Local nr. 11/23.07.2012 (privind aprobarea de catre Consiliul Local Bradesti al Planului de paza al comunei Bradesti)   [...]
 12. Hotararea Consiliului Local nr. 12/28.08.2012 (privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului tip buldoexcavator, aflat in dotarea Primariei Bradesti)   [...]
 13. Hotararea Consiliului Local nr. 13/28.08.2012 (privind modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Bradesti)   [...]
 14. Hotararea Consiliului Local nr. 14/28.08.2012 (privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare juridica, de catre Primaria Bradesti)   [...]
 15. Hotararea Consiliului Local nr. 15/28.08.2012 (privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virare credite intre capitole)   [...]
 16. Hotararea Consiliului Local nr. 16/28.08.2012 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului)   [...]
 17. Hotararea Consiliului Local nr. 17/10.09.2012 (privind rectificarea, in sedinta extraordinara, a bugetului local pe anul 2012)   [...]
 18. Hotararea Consiliului Local nr. 18/28.09.2012 (privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin virare credite intre capitole)   [...]
 19. Hotararea Consiliului Local nr. 19/28.09.2012 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap unei persoane)   [...]
 20. Hotararea Consiliului Local nr. 20/28.09.2012 (privind aprobarea acordarii unui ajutor social de urgenta unei persoane, in vederea inmormantarii tatalui)   [...]
 21. Hotararea Consiliului Local nr. 21/09.10.2012 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului)   [...]
 22. Hotararea Consiliului Local nr. 22/09.10.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 23. Hotararea Consiliului Local nr. 23/26.10.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 24. Hotararea Consiliului Local nr. 24/20.11.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 25. Hotararea Consiliului Local nr. 25/20.11.2012 (privind aprobarea stabilirii taxei de eliberare a autorizatiei de forare sau excavare)   [...]
 26. Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.11.2012 (privind revizuirea Contractului de Asociere privind modul de implementare al proiectului “Sistem de Management Integrat al …”)   [...]
 27. Hotararea Consiliului Local nr. 27/26.11.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 28. Hotararea Consiliului Local nr. 28/26.11.2012 (privind aprobarea contractarii unei firme specializate in deszapezire pe raza comunei Bradesti)   [...]
 29. Hotararea Consiliului Local nr. 29/05.12.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 30. Hotararea Consiliului Local nr. 30/11.12.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 31. Hotararea Consiliului Local nr. 31/18.12.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 32. Hotararea Consiliului Local nr. 32/19.12.2012 (privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012, al Primariei comunei Bradesti)   [...]
 33. Hotararea Consiliului Local nr. 33/27.12.2012 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.V.S.U. Bradesti)   [...]
 34. Hotararea Consiliului Local nr. 34/27.12.2012 (privind aprobarea propunerii referitoare la mentinerea la nivelui anului 2012, a taxelor si impozitelor locale pe anul 2013)   [...]