Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari    « 2012      2014 »      2015 »      2016 »      2017 »      2018 »      2019 »
  1. Hotararea Consiliului Local nr. 01/08.01.2013 (privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2012)  [...]
  2. Hotararea Consiliului Local nr. 02/31.01.2013 (privind asocierea comunei Bradesti la in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Oltenia”)  [...]
  3. Hotararea Consiliului Local nr. 03/31.01.2013 (privind stabilirea pretului la distributia apei potabile pe raza comunei Bradesti, incepand cu luna ian. 2013)  [...]
  4. Hotararea Consiliului Local nr. 04/31.01.2013 (privind aprobarea raportului de activitate al Primarului comunei Bradesti pe anul 2012)  [...]
  5. Hotararea Consiliului Local nr. 05/31.01.2013 (privind aprobarea Regulamentului de desfacerea a casatoriei pe cale administrativa si instituirea taxei speciale aferente)  [...]
  6. Hotararea Consiliului Local nr. 06/31.01.2013 (privind stbilirea redeventei pentru cabinetele medicale situate in comuna Bradesti, concesionate medicilor de familie)  [...]
  7. Hotararea Consiliului Local nr. 07/31.01.2013 (privind investitia “Sistem de canalizare si epurare a apelor uzate, comuna Bradesti, judetul Dolj”)  [...]
  8. Hotararea Consiliului Local nr. 08/31.01.2013 (privind investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna Bradesti, judetul Dolj”)  [...]
  9. Hotararea Consiliului Local nr. 09/13.02.2013 (privind achitarea cotizatiei anuale si a taxei e aplicant a comunei Bradesti, ca membru al parteneriatului “Gal Amaradia Jiu”)  [...]
 10. Hotararea Consiliului Local nr. 10/26.02.2013 (privind pasunatul pe islazul si suprafetele de pajisti permanente ale comunei Bradesti)  [...]
 11. Hotararea Consiliului Local nr. 11/26.02.2013 (privind Planul local al com. Bradesti pentru asigurarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta)   [...]
 12. Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.02.2013 (privind aprobarea Planului pe anul 2013 pentru prestarea orelor de munca de beneficiarii de ajutor social)   [...]
 13. Hotararea Consiliului Local nr. 13/26.02.2013 (privind reducerea impozitului pe cladirea si terenul aferent folosit ca domiciliu, al personalului S.V.S.U. Bradesti)   [...]
 14. Hotararea Consiliului Local nr. 14/26.02.2013 (privind inchiderea contului de executie al bugetului local Bradesti pe anul 2012)   [...]
 15. Hotararea Consiliului Local nr. 15/14.03.2013 (privind implementarea proiectului “Achizitie de utilaje performante pentru Serviciul Comunitar de Utilitati Publice”)   [...]
 16. Hotararea Consiliului Local nr. 16/14.03.2013 (privind infiintarea Serviciului Public Comunitar al Persoanelor Bradesti)   [...]
 17. Hotararea Consiliului Local nr. 17/14.03.2013 (privind depunerea adeziunii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metroplolitana Craiova”)   [...]
 18. Hotararea Consiliului Local nr. 18/14.03.2013 (privind mandatarea Primarului com. Bradesti pentru repezentare in “A.D.I. Oltenia”)   [...]
 19. Hotararea Consiliului Local nr. 19/26.03.2013 (privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre SC “Companaia de apa Oltenia” SA)   [...]
 20. Hotararea Consiliului Local nr. 20/26.03.2013 (privind implementarea proiectului “Achizitie de utilaje performante pentru Serviciul Comunitar de Utilitati Publice”)   [...]
 21. Hotararea Consiliului Local nr. 21/11.04.2013 (privind achitarea comisionului de garantare pentru emiterea scrisorii de garantie de catre FNGCIMM SA IFN)   [...]
 22. Hotararea Consiliului Local nr. 22/11.04.2013 (privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului integrat “Drumuri de exploatatie…”)   [...]
 23. Hotararea Consiliului Local nr. 23/11.04.2013 (privind solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN)   [...]
 24. Hotararea Consiliului Local nr. 24/11.04.2013 (privind contractare firma intocmire documentatie achizitie utilaje pentru Serviciul Comunitare de Utilitati Publice)   [...]
 25. Hotararea Consiliului Local nr. 25/11.04.2013 (privind aprobarea Regulamentului privind vehiculele la nivelul com. Bradesti, care nu se supun inmatricularii)   [...]
 26. Hotararea Consiliului Local nr. 26/11.04.2013 (privind aprobarea Planului de paza la nivelul comunei Bradesti)   [...]
 27. Hotararea Consiliului Local nr. 27/11.04.2013 (privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa maxima de peste 7,5 tone pe unele drumuri din com. Bradesti)   [...]
 28. Hotararea Consiliului Local nr. 28/11.04.2013 (privind aprobarea cotizatiei anuale a comunei Bradesti in calitate de asociat la “A.D.I. Oltenia”)   [...]
 29. Hotararea Consiliului Local nr. 29/11.04.2013 (privind aprobarea Organigramei si a Satului de functii din aparatul de specialitate al primarului, pe anul 2013)   [...]
 30. Hotararea Consiliului Local nr. 30/11.04.2013 (privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2013)   [...]
 31. Hotararea Consiliului Local nr. 31/11.04.2013 (privind aprobarea listei de investitii propuse pentru anul 2013)   [...]
 32. Hotararea Consiliului Local nr. 32/29.04.2013 (privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Bradesti)   [...]
 33. Hotararea Consiliului Local nr. 33/29.04.2013 (privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii serviciilor folclorice ale ansamblului “Maria Tanase”)   [...]
 34. Hotararea Consiliului Local nr. 34/29.04.2013 (privind aprobarea sumelor necesare pentru contributia la editarea monografiei comunei Bradesti)   [...]
 35. Hotararea Consiliului Local nr. 35/29.04.2013 (privind stabilirea si colectarea taxei pentru comercianti pe raza comunei Bradesti )   [...]
 36. Hotararea Consiliului Local nr. 36/23.05.2013 (privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013)   [...]
 37. Hotararea Consiliului Local nr. 37/23.05.2013 (privind acordarea unui ajutor de deces numitului Robu Nicolae, pentru inmormantarea fiicei sale)   [...]
 38. Hotararea Consiliului Local nr. 38/28.05.2013 (privind aprobarea proieectului “Sistem informatic integrat cu functie de e-guvernare la nivelul CJ Dolj)   [...]
 39. Hotararea Consiliului Local nr. 39/28.05.2013 (privind implementarea proiectului “The American Way – Calea Americana”)   [...]
 40. Hotararea Consiliului Local nr. 40/28.05.2013 (privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe baza de bilant la 31.03.2013)   [...]
 41. Hotararea Consiliului Local nr. 41/28.05.2013 (privind aprobarea taxei pentru inmatriculare tractoare si pentru numere de inmatriculare)   [...]
 42. Hotararea Consiliului Local nr. 42/28.05.2013 (privind infiintarea SC “Utilitati Publice Bradesti” SRL avand ca actionar Consiliu Local Bradesti)   [...]
 43. Hotararea Consiliului Local nr. 43/28.05.2013 (privind acordarea indemnizatiei de handicap numitului Filipescu Luis-Gabriel)   [...]
 44. Hotararea Consiliului Local nr. 44/26.06.2013 (privind aprobarea rectificarii organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
 45. Hotararea Consiliului Local nr. 45/28.06.2013 (privind aprobarea implementarii proiectului “Achizitionarea de mobilier scolar pentru dotarea Scolii  Gimnaziale Bradesti“)   [...]
 46. Hotararea Consiliului Local nr. 46/28.06.2013 (privind masurilor de organizare a sarbatorii satesti “Calusul” in Bradestii Batrani)   [...]
 47. Hotararea Consiliului Local nr. 47/28.06.2013 (privind aprobarea acordarii ajutorului social de urgenta numitului Parciu Gheorghe)   [...]
 48. Hotararea Consiliului Local nr. 48/09.07.2013 (privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Bradesti, pe anul 2013)   [...]
 49. Hotararea Consiliului Local nr. 49/09.07.2013 (privind modificarea programului de achizitii publice, pe anul 2013)   [...]
 50. Hotararea Consiliului Local nr. 50/09.07.2013 (privind imputernicirea Primarului com. Bradesti sa incheie contracte de prestari servicii lucrari cadastrale)   [...]
 51. Hotararea Consiliului Local nr. 51/15.07.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local cu suma de 86 mii lei)   [...]
 52. Hotararea Consiliului Local nr. 52/30.07.2013 (privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Bradesti, Dolj)   [...]
 53. Hotararea Consiliului Local nr. 53/30.07.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local cu suma de 90 mii lei)   [...]
 54. Hotararea Consiliului Local nr. 54/30.07.2013 (privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii…)   [...]
 55. Hotararea Consiliului Local nr. 55/20.08.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local cu suma de 4.000 lei)   [...]
 56. Hotararea Consiliului Local nr. 56/29.08.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local prin virare de credite)   [...]
 57. Hotararea Consiliului Local nr. 57/29.08.2013 (privind inchirierea terenului in suprafata de 3.000 mp, de la SC Barbarosa SRL)   [...]
 58. Hotararea Consiliului Local nr. 58/29.08.2013 (privind aprobarea taxei de inchiriere masa/zi si a taxei de bransare la serviciul public de alimentare cu apa)   [...]
 59. Hotararea Consiliului Local nr. 59/29.08.2013 (privind achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei cetatenilor)   [...]
 60. Hotararea Consiliului Local nr. 60/29.08.2013 (privind aprobarea unui sprijin financiar parohiei Bradestii Batrani)   [...]
 61. Hotararea Consiliului Local nr. 61/26.09.2013 (privind rectificarea bugetului local al comunei Bradesti pe anul 2013)   [...]
 62. Hotararea Consiliului Local nr. 62/26.09.2013 (privind instituirea unor taxe speciale pe anul 2013: certificat fiscal; deplasare comisie locala fond funciar)   [...]
 63. Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.09.2013 (privind emitere aviz nefavorabil CNADR pentru montare separator de sensuri pe DN6)   [...]
 64. Hotararea Consiliului Local nr. 64/26.09.2013 (privind organizarea unui referendum local pentru schimbarea denumirii satului Racarii de Jos in Racari)   [...]
 65. Hotararea Consiliului Local nr. 65/26.09.2013 (privind mandatarea Primarului comunei Bradesti in A.D.I “Oltenia”)   [...]
 66. Hotararea Consiliului Local nr. 66/26.09.2013 (privind desemnarea reprezentantului C.L. Bradesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale”Ioan Grecescu” Bradesti)   [...]
 67. Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.09.2013 (privind modificarea bugetului local pe anul 2013 prin transfer din fondul de rulment catre Sectiunea Dezvoltare)   [...]
 68. Hotararea Consiliului Local nr. 68/03.10.2013 (privind rectificarea bugetului local pe trim. IV al anului 2013, prin diminuare plafon cheltuieli de personal)   [...]
 69. Hotararea Consiliului Local nr. 69/22.10.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 70. Hotararea Consiliului Local nr. 70/28.10.2013 (privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Enache Carmen-Gabriela)   [...]
 71. Hotararea Consiliului Local nr. 71/28.10.2013 (privind revocarea HCL nr. 64/2013 pentru organizarea unui referendum local)   [...]
 72. Hotararea Consiliului Local nr. 72/28.10.2013 (privind organizarea unui referendum local in satul Racarii de Jos)   [...]
 73. Hotararea Consiliului Local nr. 73/15.11.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 74. Hotararea Consiliului Local nr. 74/15.11.2013 (privind aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru proiectul…)   [...]
 75. Hotararea Consiliului Local nr. 75/28.11.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 76. Hotararea Consiliului Local nr. 76/28.11.2013 (privind aprobarea achizitionarii de utilaje pentru functionarea compartimentului de utilitati tehnice…)   [...]
 77. Hotararea Consiliului Local nr. 77/28.11.2013 (privind aprobarea contractarii unei firme specializate in deszapezire pe raza comunei Bradesti)   [...]
 78. Hotararea Consiliului Local nr. 78/28.11.2013 (privind aprobarea contractarii unei firme specializate pentru inventarierea si evaluarea patrimoniului comunei Bradesti)   [...]
 79. Hotararea Consiliului Local nr. 79/29.11.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 80. Hotararea Consiliului Local nr. 80/04.12.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 81. Hotararea Consiliului Local nr. 81/16.12.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 82. Hotararea Consiliului Local nr. 82/19.12.2013 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
 83. Hotararea Consiliului Local nr. 83/19.12.2013 (privind schimbarea denumirii strazii Vlad Tepes din satul Racarii de Jos, com. Bradesti, in strada Prof. Ion Streata)   [...]
 84. Hotararea Consiliului Local nr. 84/19.12.2013 (privind aprobarea acordarii ajutorului social de urgenta, numitei Balutoiu Eugenia)   [...]