Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari   « 2012      « 2013      2015 »      2016 »      2017 »      2018 »      2019 »
  1. Hotararea Consiliului Local nr. 01/08.01.2014 (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014)   [...]
  2. Hotararea Consiliului Local nr. 02/08.01.2014 (privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a deficitului anului 2013)   [...]
  3. Hotararea Consiliului Local nr. 03/16.01.2014 (privind modificarea bugetului local pe anul 2014, pentru investitia “Drumuri de exploatatie agricola in comuna Bradesti”)   [...]
  4. Hotararea Consiliului Local nr. 04/31.01.2014 (privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri si cheltuieli si estimari pentru anii 2015-2017)   [...]
  5. Hotararea Consiliului Local nr. 05/31.01.2014 (privind aprobarea listei obiectivelor de investitii propuse pentru anil 2014)   [...]
  6. Hotararea Consiliului Local nr. 06/31.01.2014 (privind modificarea contractului de asociere – modul de implementare  a Proiectului “Sistem de Management Integrat…”)   [...]
  7. Hotararea Consiliului Local nr. 07/31.01.2014 (privind acordarea indemnizatiei de handicap pentru numitul Slavu Alexandru-Florin)   [...]
  8. Hotararea Consiliului Local nr. 08/31.01.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statutului de functii din aparatul de specialitate al Primarului)   [...]
  9. Hotararea Consiliului Local nr. 09/31.01.2014 (privind acordarea unui ajutor financiar domnului Zidaru Alexandru-Cristian)   [...]
10. Hotararea Consiliului Local nr. 10/28.02.2014 (privind aprobarea executiei bugetare  a Primariei comunei Bradesti, la data de 31.12.2014)   [...]
11. Hotararea Consiliului Local nr. 11/28.02.2014 (privind aprobarea planului de paza al comunei Bradesti, conform Anexei nr. 1)   [...]
12. Hotararea Consiliului Local nr. 12/28.02.2014 (privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes pentru persoanele majore, apte de munca…)   [...]
13. Hotararea Consiliului Local nr. 13/28.02.2014 (privind acordarea unui ajutor financiar pentru Biserica Racarii de Jos)   [...]
14. Hotararea Consiliului Local nr. 14/07.03.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
15. Hotararea Consiliului Local nr. 15/19.03.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
16. Hotararea Consiliului Local nr. 16/27.03.2014 (privind pasunatul pe islazul si suprafetele de pajisti permanente ale Comunei Bradesti)   [...]
17. Hotararea Consiliului Local nr. 17/27.03.2014 (privind cumpararea unui teren situat in CV10 P11 conform TDP 1490/2002)   [...]
18. Hotararea Consiliului Local nr. 18/27.03.2014 (privind aprobarea includerii in domeniul public a retelei de alimentare cu apa, inclusiv bransamente)   [...]
19. Hotararea Consiliului Local nr. 19/27.03.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
20. Hotararea Consiliului Local nr. 20/29.04.2014 (privind aprobarea taxei pentru comercianti, cu ocazia organizarii “Zilelor comunei Bradesti”, 1-2 mai 2014)   [...]
21. Hotararea Consiliului Local nr. 21/29.04.2014 (privind aprobarea taxei pentru eliberarea documentelor de identitate de catre SPCLEP Bradesti)   [...]
22. Hotararea Consiliului Local nr. 22/29.04.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
23.  Hotararea Consiliului Local nr. 23/29.04.2014 (privind aprobarea schimbarii denumirii Gradinitei nr. 1 si nr. 2, in Gradinita cu program normal “Prof. Gheorghe Luta”)   [...]
24.  Hotararea Consiliului Local nr. 24/29.04.2014 (privind igienizarea si achizitionarea de rafturi pentru depozitul de arhiva al Primariei comunei Bradesti)   [...]
25.  Hotararea Consiliului Local nr. 25/29.04.2014 (privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura documente actualizare contract credit BCR)   [...]
26.  Hotararea Consiliului Local nr. 26/15.05.2014 (privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al comunei Bradesti”, IPS Irineu Popa)   [...]
27.  Hotararea Consiliului Local nr. 27/15.05.2014 (privind atribuirea unui birou catre SC Compania de Apa Oltenia SA, in comuna Bradesti)   [...]
28. Hotararea Consiliului Local nr. 28/15.05.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)   [...]
29. Hotararea Consiliului Local nr. 29/28.05.2014 (privind functionarea unitatilor ce desfasoara activitati comerciale si servicii de piata in comuna Bradesti)   [...]
30.. Hotararea Consiliului Local nr. 30/28.05.2014 (privind contul de inchidere a executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2014)   [...]
31. Hotararea Consiliului Local nr. 31/30.05.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
32. Hotararea Consiliului Local nr. 32/11.06.2014 (privind pretul pentru serviciul de alimentare cu apa al comunei Bradesti)   [...]
33. Hotararea Consiliului Local nr. 33/11.06.2014 (privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantare de la Fondul…)   [...]
34. Hotararea Consiliului Local nr. 34/11.06.2014 (privind recuperarea unui prejudiciu material consemnat in raportul de audit financiar)   [...]
35. Hotararea Consiliului Local nr. 35/18.06.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
36. Hotararea Consiliului Local nr. 36/18.06.2014 (privind achitarea comisionului de garanatare pentru prelungirea scrisorii de garantie…)   [...]
37. Hotararea Consiliului Local nr. 37/30.06.2014 (privind mandatarea d-lui Primar pentru a sustine si vota in Adunarea Generala a…)   [...]
38. Hotararea Consiliului Local nr. 38/30.06.2014 (privind contactarea unei firme privind intocmirea documentatiei…)   [...]
39. Hotararea Consiliului Local nr. 39/30.06.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
40. Hotararea Consiliului Local nr. 40/29.07.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
41. Hotararea Consiliului Local nr. 41/29.07.2014 (privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Bradesti in Adunarea Generala a…)   [...]
42. Hotararea Consiliului Local nr. 42/29.07.2014 (privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan situat in…)   [...]
43. Hotararea Consiliului Local nr. 43/29.07.2014 (privind concesionarea prin licitatie publica a terenului din domeniul public…)   [...]
44. Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2014 (privind pretul pentru serviciul de alimentare cu apa al comunei Bradesti)   [...]
45. Hotararea Consiliului Local nr. 45/29.07.2014 (privind achizitionarea unui aparat GPS si a unei nivele optice pentru masuratori…)   [...]
46. Hotararea Consiliului Local nr. 46/29.07.2014 (privind contractarea unei societati autorizate in prestarea serviciilor de contabilitate)   [...]
47. Hotararea Consiliului Local nr. 47/21.08.2014 (privind delegarea gestiunii Serv. de Alimentare cu Apa si de canalizare catre…)   [...]
48. Hotararea Consiliului Local nr. 48/21.08.2014 (privind punerea unui teren la dispozitia proiectului “Proiectare si executie alimentare…”)   [...]
49. Hotararea Consiliului Local nr. 49/21.08.2014 (privind punerea unui teren la dispozitia proiectului “Proiectare si executie alimentare…”)   [...]
50. Hotararea Consiliului Local nr. 50/28.08.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)   [...]
51. Hotararea Consiliului Local nr. 51/28.08.2014 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bradesti)   [...]
52. Hotararea Consiliului Local nr. 52/28.08.2014 (privind modificarea Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)  [...]
53. Hotararea Consiliului Local nr. 53/03.09.2014 (privind validarea mandatului de consilier al d-lui Strunoiu Raducu, supleant pe lista…)  [...]
54. Hotararea Consiliului Local nr. 54/03.09.2014 (privind asocierea Consiliului Local al comunei Bradesti, cu Consiliul Local al comunei Cotofenii din Fata…)  [...]
55. Hotararea Consiliului Local nr. 55/03.09.2014 (privind predarea-primirea constructiei “Gradinita cu program normal” comuna Bradesti, catre…)  [...]
56. Hotararea Consiliului Local nr. 56/03.09.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
57. Hotararea Consiliului Local nr. 57/18.09.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
58. Hotararea Consiliului Local nr. 58/18.09.2014 (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta…)  [...]
59. Hotararea Consiliului Local nr. 59/18.09.2014 (privind aprobarea principalilio indicatori tehnico-economici pentru investitia…)  [...]
60. Hotararea Consiliului Local nr. 60/18.09.2014 (privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului 2013, in anul 2014)  [...]
61. Hotararea Consiliului Local nr. 61/30.09.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei Giciu Paulina)  [...]
62. Hotararea Consiliului Local nr. 62/30.09.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei Ciocalau Alina Mariana)  [...]
63. Hotararea Consiliului Local nr. 63/30.09.2014 (privind concesiunea prin licitatie publica a terenului din domeniul privat al comunei…)  [...]
64. Hotararea Consiliului Local nr. 64/30.09.2014 (privind concesiunea prin licitatie publica a terenului din domeniul privat al comunei…)  [...]
65. Hotararea Consiliului Local nr. 65/30.09.2014 (privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
66. Hotararea Consiliului Local nr. 66/22.10.2014 (privind aprobarea rectificarii, pe trim. IV a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
67. Hotararea Consiliului Local nr. 67/22.10.2014 (privind desemnarea d-lui Tuta Mihai pentru semnarea contractului de mediere…)  [...]
68. Hotararea Consiliului Local nr. 68/29.10.2014 (privind mandatarea reprezentantului CL Bradesti dl. Bran Cristinel, pentru a sustine si vota…)  [...]
69. Hotararea Consiliului Local nr. 69/29.10.2014 (privind intocmirea lucrarii de cadastru pentru izlazul comunal al comunei Bradesti, in suprafata de 256.20 ha)  [...]
70. Hotararea Consiliului Local nr. 70/29.10.2014 (privind desemnarea reprezentantului CL Bradesti in CA-ul Scolii Gimnaziale “ioan Grecescu” Bradesti)  [...]
71. Hotararea Consiliului Local nr. 71/29.10.2014 (privind aprobarea rectificarii, pe trim. IV a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
72. Hotararea Consiliului Local nr. 72/29.10.2014 (privind aprobarea elaborarii Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Bradesti)  [...]
73. Hotararea Consiliului Local nr. 73/29.10.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitului Lungu Georgian-Cosmin)  [...]
74. Hotararea Consiliului Local nr. 74/29.10.2014 (privind aprobarea suportarii din bugetul local a sumelor necesare pentru jerbe si coroane de flori)  [...]
75. Hotararea Consiliului Local nr. 75/29.10.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei Nica Anca Mirela)  [...]
76. Hotararea Consiliului Local nr. 76/29.10.2014 (privind aprobarea acordarii ajutorului social de inmormantare numitei Neaca Minodora)  [...]
77. Hotararea Consiliului Local nr. 77/05.11.2014 (privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului)  [...]
78. Hotararea Consiliului Local nr. 78/20.11.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
79. Hotararea Consiliului Local nr. 79/25.11.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
80. Hotararea Consiliului Local nr. 80/25.11.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitului Tudora Ion)  [...]
81. Hotararea Consiliului Local nr. 81/25.11.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei Tucan Maria Alexandru)  [...]
82. Hotararea Consiliului Local nr. 82/25.11.2014 (privind mandatarea reprezentantului CL Bradesti pentru a sustine si vota in Adunarea Generala a…)  [...]
83. Hotararea Consiliului Local nr. 83/25.11.2014 (privind aprobarea contractarii unei firme specializate in prestarea serviciilor de deszapezire)  [...]
84. Hotararea Consiliului Local nr. 84/25.11.2014 (privind revocarea Hotararii Cinsiliului Local al comunei Bradesti nr. 46/29.07.2014)  [...]
85. Hotararea Consiliului Local nr. 85/25.11.2014 (privind aprobarea acordarii ajutorului social de inmormantare numitei Stanasel Daniela)  [...]
86. Hotararea Consiliului Local nr. 86/08.12.2014 (privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan situat in com. Bradesti, str. Parligeni nr. 29)  [...]
87. Hotararea Consiliului Local nr. 87/08.12.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
88. Hotararea Consiliului Local nr. 88/08.12.2014 (privind aprobarea supratraversarii peste podul din Racarii de Jos, prin tub de protectie, a conductei de canalizare)  [...]
89. Hotararea Consiliului Local nr. 89/08.12.2014 (privind aprobarea achitarii contributiei financiare, a cotizatiei anuale si a taxei de aplicat a comunei Bradesti)  [...]
90. Hotararea Consiliului Local nr. 90/11.12.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
91. Hotararea Consiliului Local nr. 91/19.12.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]
92. Hotararea Consiliului Local nr. 92/23.12.2014 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bradesti)  [...]
93. Hotararea Consiliului Local nr. 93/23.12.2014 (privind reducerea impozitului pe cladire si terenul aferent acesteia, folosita ca domiciliu pentru personalul SVSU)  [...]
94. Hotararea Consiliului Local nr. 94/23.12.2014 (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei Buliga Camelia-Cristina)  [...]
95. Hotararea Consiliului Local nr. 95/29.12.2014 (privind aprobarea rectificarii pe anul 2014, a bugetului local al comunei Bradesti, jud. Dolj)  [...]