Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari    « 2012      « 2013      « 2014      « 2015      2017 »      2018 »      2019 »
   1.  H.C.L. nr. 01/06.01.2016  (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016)  [...]
   2.  H.C.L. nr. 02/06.01.2016  (privind acoperirea deficitelor din excedentul bugetului local)  [...]
   3.  H.C.L. nr. 03/28.01.2016  (privind mandatarea d-lui Ion Racareanu in A.D.I. Oltenia…)  [...]
   4.  H.C.L. nr. 04/28.01.2016  (privind mandatarea d-lui Ion Racareanu in A.D.I. Oltenia…)  [...]
   5.  H.C.L. nr. 05/28.01.2016  (privind organizarea retelei scolare la nivelul com. Bradesti…)  [...]
   6.  H.C.L. nr. 06/28.01.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap numitei…)  [...]
   7.  H.C.L. nr. 07/04.02.2016  (privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe…)  [...]
   8.  H.C.L. nr. 08/18.02.2016  (privind aprobarea listei obiectivelor se investitii propuse…)  [...]
   9.  H.C.L. nr. 09/18.02.2016  (privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile de…)  [...]
 10.  H.C.L. nr. 10/18.02.2016  (privind aprobarea participarii d-lui primar Ion Racareanu…)  [...]
 11.  H.C.L. nr. 11/18.02.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 12.  H.C.L. nr. 12/25.02.2016  (privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de…)  [...]
 13.  H.C.L. nr. 13/07.03.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 14.  H.C.L. nr. 14/07.03.2016  (privind renuntarea la restul de executat in valoare de)  [...]
 15.  H.C.L. nr. 15/07.03.2016  (privind aprobarea proiectului “Reabilitare termica Scoala…)  [...]
 16.  H.C.L. nr. 16/07.03.2016  (privind acordarea unui ajutor de urgenta  pentru acoperirea)  [...]
 17.  H.C.L. nr. 17/07.03.2016  (privind completarea domeniului public cu latimea partii)  [...]
 18.  H.C.L. nr. 18/07.03.2016  (privind modalitatea identificarii beneficiarilor de tichete)  [...]
 19.  H.C.L. nr. 19/07.03.2016  (privind aprobarea planului de paza al comunei Bradesti)  [...]
 20.  H.C.L. nr. 20/18.03.2016  (privind revocarea Hotararii nr. 17/2016 cu privire la)  [...]
 21.  H.C.L. nr. 21/18.03.2016  (privind modificarea si completarea elementelor de)  [...]
 22.  H.C.L. nr. 22/18.03.2016  (privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri)  [...]
 23.  H.C.L. nr. 23/18.03.2016  (privind aprobarea documentatiei tehnico-economice)  [...]
 24.  H.C.L. nr. 24/29.03.2016  (privind rectiifcarea bugetului local al comunei Bradesti)  [...]
 25.  H.C.L. nr. 25/29.03.2016  (privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantare)  [...]
 26.  H.C.L. nr. 26/29.03.2016  (privind aprobarea documentatiei tehnico-economice)  [...]
 27.  H.C.L. nr. 27/29.03.2016  (privind implementarea proiectului “Modernizarea)  [...]
 28.  H.C.L. nr. 28/29.03.2016  (privind aprobarea ajutorului de urgenta si pentru decesul)  [...]
 29.  H.C.L. nr. 29/29.03.2016  (privind aprobarea acordarii unor facilitati fiscale)  [...]
 30.  H.C.L. nr. 30/29.03.2016  (privind actul demisiei d-lui consilier Cretu Marian si)  [...]
 31.  H.C.L. nr. 31/29.03.2016  (privind insusirea, modificarea si completarea inventarului)  [...]
 32.  H.C.L. nr. 32/27.04.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 33.  H.C.L. nr. 33/27.04.2016  (privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii)  [...]
 34.  H.C.L. nr. 34/27.04.2016  (privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor )  [...]
 35.  H.C.L. nr. 35/27.04.2016  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum)  [...]
 36.  H.C.L. nr. 36/23.05.2016  (privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila)  [...]
 37.  H.C.L. nr. 37/30.05.2016  (privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. I)  [...]
 38.  H.C.L. nr. 38/30.05.2016  (privind inchirierea in conditiile legii a unui teren in)  [...]

Hotarari ale Consiliului Local – mandatul 2016-2020
   1.  H.C.L. nr. 01/24.06.2016  (privind stabilirea comisiei pentru validarea mandatelor)  [...]
   2.  H.C.L. nr. 02/24.06.2016  (privind validarea mandatelor consilierilor alesi la)  [...]
   3.  H.C.L. nr. 03/24.06.2016  (privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local)  [...]
   4.  H.C.L. nr. 04/24.06.2016  (privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului)  [...]
   5.  H.C.L. nr. 05/24.06.2016  (privind alegerea prin vot secret a viceprimarului)  [...]
   6.  H.C.L. nr. 06/24.06.2016  (privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate)  [...]
   7.  H.C.L. nr. 07/30.06.2016  (privind stabilirea taxei pentru inchiriere pe mp teren…)  [...]
   8.  H.C.L. nr. 08/30.06.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap, numitei…)  [...]
   9.  H.C.L. nr. 09/30.06.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 10.  H.C.L. nr. 10/28.07.2016  (privind incetarea mandatului de consilier a doamnei…)  [...]
 11.  H.C.L. nr. 11/28.07.2016  (privind desemnarea primarului comunei Bradesti in…)  [...]
 12.  H.C.L. nr. 12/28.07.2016  (privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru)  [...]
 13.  H.C.L. nr. 13/28.07.2016  (privind regulamentul de organizare si functionare al)  [...]
 14.  H.C.L. nr. 14/28.07.2016  (privind modificarea Statului de functii al aparatului)  [...]
 15.  H.C.L. nr. 15/28.07.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 16.  H.C.L. nr. 16/28.07.2016  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare…)  [...]
 17.  H.C.L. nr. 17/28.07.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap, numitului)  [...]
 18.  H.C.L. nr. 18/28.07.2016  (privind aprobarea participarii la un curs de pregatire)  [...]
 19.  H.C.L. nr. 19/23.08.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 20.  H.C.L. nr. 20/23.08.2016  (privind desemnarea consilierilor locali in scopul de a…)  [...]
 21.  H.C.L. nr. 21/23.08.2016  (privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de…)  [...]
 22.  H.C.L. nr. 22/30.08.2016  (privind alegerea delegatului satesc din satele Meteu…)  [...]
 23.  H.C.L. nr. 23/30.08.2016  (privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului…)  [...]
 24.  H.C.L. nr. 24/30.08.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap, numitului)  [...]
 25.  H.C.L. nr. 25/30.08.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap, numitului)  [...]
 26.  H.C.L. nr. 26/30.08.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 27.  H.C.L. nr. 27/30.08.2016  (privind aprobarea contului de executie al bugetului)  [...]
 28.  H.C.L. nr. 28/30.08.2016  (privind infiintarea a doua posturi contractuale de)  [...]
 29.  H.C.L. nr. 29/15.09.2016  (privind insusirea, modificarea si completarea)  [...]
 30.  H.C.L. nr. 30/15.09.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si)  [...]
 31.  H.C.L. nr. 31/30.09.2016  (privind aprobarea aderarii comunei Bralostita ca)  [...]
 32.  H.C.L. nr. 32/30.09.2016  (privind inchirierea unui teren in suprafata de)  [...]
 33.  H.C.L. nr. 33/30.09.2016  (privind modificarea si completarea HCL 27/2013)  [...]
 34.  H.C.L. nr. 34/30.09.2016  (privind achizitionarea serviciului de consultanta)  [...]
 35.  H.C.L. nr. 35/30.09.2016  (privind aprobarea documentatiei tehnico-economice)  [...]
 36.  H.C.L. nr. 36/30.09.2016  (privind implementarea proiectului “Infiintare retea)  [...]
 37.  H.C.L. nr. 37/30.09.2016  (privind stabilirea tarifelor prestarilor de servicii)  [...]
 38.  H.C.L. nr. 38/20.10.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 39.  H.C.L. nr. 39/28.10.2016  (privind insusirea modificarea si completarea inventarului…)  [...]
 40.  H.C.L. nr. 40/28.10.2016  (privind rectificarea bugetului local Bradesti pe anul…)  [...]
 41.  H.C.L. nr. 41/28.10.2016  (privind inchiderea contului de executie al bugetului local…)  [...]
 42.  H.C.L. nr. 42/28.10.2016  (privind modificarea Statului de functii al aparatului de…)  [...]
 43.  H.C.L. nr. 43/04.11.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 44.  H.C.L. nr. 44/16.11.2016  (privind aprobarea studiului de oportunitate a…)  [...]
 45.  H.C.L. nr. 45/16.11.2016  (privind aprobarea statului de functii, numarului de…)  [...]
 46.  H.C.L. nr. 46/16.11.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 47.  H.C.L. nr. 47/28.11.2016  (privind aprobarea prelungirii termenului de…)  [...]
 48.  H.C.L. nr. 48/28.11.2016  (privind aprobarea completarii inventarului domeniului…)  [...]
 49.  H.C.L. nr. 49/28.11.2016  (privind aprobarea documentatiei tehnico-economice…)  [...]
 50.  H.C.L. nr. 50/28.11.2016  (privind implementarea proiectului “Imbunatatirea…)  [...]
 51.  H.C.L. nr. 51/28.11.2016  (privind suplimentarea si modificarea listei…)  [...]
 52.  H.C.L. nr. 52/07.12.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 53.  H.C.L. nr. 53/19.12.2016  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 54.  H.C.L. nr. 54/29.12.2016  (privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor…)  [...]
 55.  H.C.L. nr. 55/29.12.2016  (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul…)  [...]
 56.  H.C.L. nr. 56/29.12.2016  (privind acordarea indemnizatiei de handicap…)  [...]
 57.  H.C.L. nr. 57/29.12.2016  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare…)  [...]
 58.  H.C.L. nr. 58/29.12.2016  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare…)  [...]
 59.  H.C.L. nr. 59/29.12.2016  (privind acoperirea temporara a golului de casa…)  [...]
 60.  H.C.L. nr. 60/29.12.2016  (privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii…)  [...]