Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari   « 2012      « 2013      « 2014      2016 »      2017 »      2018 »      2019 »
   1. H.C.L. nr. 01/06.01.2015  (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015)  [...]
   2. H.C.L. nr. 02/06.01.2015  (privind acoperirea deficitelor din excedentul bugetului local)  [...]
   3. H.C.L. nr. 03/06.01.2015  (privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice)  [...]
   4. H.C.L. nr. 04/29.01.2015  (privind aprobarea Raportului anual al Primarului privind…)  [...]
   5. H.C.L. nr. 05/29.01.2015  (privind acordarea indemnizatiei de handicap numitei…)  [...]
   6. H.C.L. nr. 06/29.01.2015  (privind acordarea ajutorului social de urgenta numitei…)  [...]
   7. H.C.L. nr. 07/29.01.2015  (privind acordarea indemnizatiei de handicap numitei…)  [...]
   8. H.C.L. nr. 08/29.01.2015  (privind sistarea acordarii indemnizatiei pentru insotitor…)  [...]
   9. H.C.L. nr. 09/16.02.2015  (privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri…)  [...]
 10. H.C.L. nr. 10/16.02.2015  (privind aprobarea listei obiectivelor de investitii propuse…)  [...]
 11. H.C.L. nr. 11/16.02.2015  (privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura…)  [...]
 12. H.C.L. nr. 12/16.02.2015  (privind aprobarea valorii totale a investitiei “Alimentare…)  [...]
 13. H.C.L. nr. 13/16.02.2015  (privind aprobarea valorii totale a investitiei “Modernizare…)  [...]
 14. H.C.L. nr. 14/27.02.2015  (privind aprobarea participarii comunei Bradesti la constituirea…)  [...]
 15. H.C.L. nr. 15/27.02.2015  (privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Bradesti…)  [...]
 16. H.C.L. nr. 16/27.02.2015  (privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Achizitie…)  [...]
 17. H.C.L. nr. 17/27.02.2015  (privind solicitarea unei scrisori de garantare la FNGCIMM…)  [...]
 18. H.C.L. nr. 18/09.03.2015  (privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu de 20 mp…)  [...]
 19. H.C.L. nr. 19/16.03.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului local numai la prevederile…)  [...]
 20. H.C.L. nr. 20/27.03.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului local numai la prevederile…)  [...]
 21. H.C.L. nr. 21/26.03.2015  (privind aprobarea planului de paza al comunei Bradesti…)  [...]
 22. H.C.L. nr. 22/27.03.2015  (privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes…)  [...]
 23. H.C.L. nr. 23/27.03.2015  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum de…)  [...]
 24. H.C.L. nr. 24/02.04.2015  (privind asumarea implementarii proiectului “Sistem de canalizare…)  [...]
 25. H.C.L. nr. 25/28.04.2015  (privind stabilirea pentru anul 2015 a taxei pentru eliberarea…)  [...]
 26. H.C.L. nr. 26/28.04.2015  (privind stabilirea taxelor speciale pentru inchirierea terenului…)  [...]
 27. H.C.L. nr. 27/28.04.2015  (privind stabilirea taxelor speciale pentru inchirierea terenului…)  [...]
 28. H.C.L. nr. 28/28.04.2015  (privind aprobarea “Planului pentru resursele umane, materiale si…)  [...]
 29. H.C.L. nr. 29/28.04.2015  (privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta…)  [...]
 30. H.C.L. nr. 30/28.04.2015  (privind aprobarea APL/localitatii Bradesti la Grupul de actiune…)  [...]
 31. H.C.L. nr. 31/18.05.2015  (privind cofinantarea proiectului “Sistem de canalizare si epurare…)  [...]
 32. H.C.L. nr. 32/29.05.2015  (privind aprobarea asocierii comunei Bradesti la Asociatia de…)  [...]
 33. H.C.L. nr. 33/29.05.2015  (privind aprobarea acordarii indemnizatiei de handicap numitei…)  [...]
 34. H.C.L. nr. 34/29.05.2015  (privind atribuirea in folosinta gratuita catre “Asociatia crescatorilor…)  [...]
 35. H.C.L. nr. 35/29.05.2015  (privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. IV 2014 si…)  [...]
 36. H.C.L. nr. 36/29.05.2015  (privind concesionarea prin licitatie publica a terenului din domeniul…)  [...]
 37. H.C.L. nr. 37/29.05.2015  (privind aprobarea regulamentului referitor la modul de utilizare a…)  [...]
 38. H.C.L. nr. 38/29.05.2015  (privind aprobarea masurilor de organizare a sarbatorii  “Calusul”)  [...]
39. H.C.L. nr. 39/25.06.2015  (privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii…)  [...]
 40. H.C.L. nr. 40/25.06.2015  (privind aprobarea tarifelor de debransare/rebransare…)  [...]
 41. H.C.L. nr. 41/25.06.2015  (privind serviciul de alimentare cu apa n comuna Bradesti…)  [...]
 42. H.C.L. nr. 42/25.06.2015  (privind concesionarea unui teren in suprafata de 500 m.p. …)  [...]
 43. H.C.L. nr. 43/25.06.2015  (privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare…)  [...]
 44. H.C.L. nr. 44/25.06.2015  (privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Achizitie…)  [...]
 45. H.C.L. nr. 45/25.06.2015  (privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare…)  [...]
 46. H.C.L. nr. 46/25.06.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 47. H.C.L. nr. 47/03.07.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 48. H.C.L. nr. 48/03.07.2015  (privind asigurarea accesului public pe drumurile de exploatatie…)  [...]
 49. H.C.L. nr. 49/17.07.2015  (privind trecerea din domeniul privat in domeniul public…)  [...]
 50. H.C.L. nr. 50/17.07.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 51. H.C.L. nr. 51/28.07.2015  (privind cesiunea contractului de cesionare nr. 1216 din…)  [...]
 52. H.C.L. nr. 52/28.07.2015  (privind stabilirea cresterilor salariale ce se acorda pentru…)  [...]
 53. H.C.L. nr. 53/28.07.2015  (privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al…)  [...]
 54. H.C.L. nr. 54/30.07.2015  (privind acordarea indemnizatiei de handicap numitei Voica Ioana…)  [...]
 55. H.C.L. nr. 55/30.07.2015  (privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie…)  [...]
 56. H.C.L. nr. 56/19.08.2015  (privind rectificarea bugetului local al comunei Bradesti…)  [...]
 57. H.C.L. nr. 57/31.08.2015  (privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile de salubrizare…)  [...]
 58. H.C.L. nr. 58/31.08.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 59. H.C.L. nr. 59/10.09.2015  (privind aprobarea studiului de oportunitate a obiectivului…)  [...]
 60. H.C.L. nr. 60/10.09.2015  (privind aprobarea normei de hrana pentruu politistii locali…)  [...]
 61. H.C.L. nr. 61/10.09.2015  (privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local…)  [...]
 62. H.C.L. nr. 62/10.09.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 63. H.C.L. nr. 63/10.09.2015  (privind modificarea organigramei si a statului de functii al…)  [...]
 64. H.C.L. nr. 64/29.09.2015  (privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul…)  [...]
 65. H.C.L. nr. 65/29.09.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 66. H.C.L. nr. 66/29.09.2015  (privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta…)  [...]
 67. H.C.L. nr. 67/05.10.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 68. H.C.L. nr. 68/08.10.2015  (privind modificarea organigramei si a statului de functii…)  [...]
 69. H.C.L. nr. 69/08.10.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 70. H.C.L. nr. 70/29.10.2015  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor…)  [...]
 71. H.C.L. nr. 71/29.10.2015  (privind insusirea, modificarea si completarea inventarului…)  [...]
 72. H.C.L. nr. 72/29.10.2015  (privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local…)  [...]
 73. H.C.L. nr. 73/29.10.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 74. H.C.L. nr. 74/29.10.2015  (privind activitatile culturale si sociale desfasurate in comuna…)  [...]
 75. H.C.L. nr. 75/29.10.2015  (privind aprobarea Hotararii nr. 1/2015 a Adunarii Generale a…)  [...]
 76. H.C.L. nr. 76/29.10.2015  (privind desemnarea d-lui Tuta Mihai pentru semnarea…)  [...]
 77. H.C.L. nr. 77/11.11.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 78. H.C.L. nr. 78/11.11.2015  (privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici…)  [...]
 79. H.C.L. nr. 79/11.11.2015  (privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici…)  [...]
 80. H.C.L. nr. 80/26.11.2015  (privind implementarea proiectului “Construire si dotare..)  [...]
 81. H.C.L. nr. 81/26.11.2015  (privind implementarea proiectului “Consolidare, modernizare…)  [...]
 82. H.C.L. nr. 82/26.11.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 83. H.C.L. nr. 83/26.11.2015  (privind aprobarea pietruirii drumurilor comunale din…)  [...]
 84. H.C.L. nr. 84/26.11.2015  (privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta…)  [...]
 85. H.C.L. nr. 85/26.11.2015  (privind incheierea de contracte de asigurare de viata…)  [...]
 86. H.C.L. nr. 86/26.11.2015  (privind desemnarea d-lui Tuta Mihai pentru semnarea…)  [...]
 87. H.C.L. nr. 87/26.11.2015  (privind desemnarea d-lui Tuta Mihai pentru semnarea…)  [...]
 88. H.C.L. nr. 88/07.12.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 89. H.C.L. nr. 89/07.12.2015  (privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar de…)  [...]
 90. H.C.L. nr. 90/07.12.2015  (privind aprobarea valorii de investitie a proiectului…)  [...]
 91. H.C.L. nr. 91/07.12.2015  (privind aprobarea virarii unei sume din bugetul local…)  [...]
 92. H.C.L. nr. 92/15.12.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 93. H.C.L. nr. 93/21.12.2015  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli…)  [...]
 94. H.C.L. nr. 94/21.12.2015  (privind aprobarea predarii in folosinta cu titlu gratuit…)  [...]
 95. H.C.L. nr. 95/21.12.2015  (privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru…)  [...]
 96. H.C.L. nr. 96/21.12.2015  (privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de…)  [...]