Contacteaza-ne : 0251.444.206
Hotarari    «2012      «2013      «2014      «2015      «2016      «2017      2019»      2020»      2021»     2022»     2023»
   1.  H.C.L. nr. 01/25.01.2018  (privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici…)  [...]
   2.  H.C.L. nr. 02/25.01.2018  (privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor…)  [...]
   3.  H.C.L. nr. 03/25.01.2018  (privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea acoperirii…)  [...]
   4.  H.C.L. nr. 04/25.01.2018  (privind decontarea sumei de 1.000 de lei reprezentand…)  [...]
   5.  H.C.L. nr. 05/25.01.2018  (privind aprobarea sumelor din bugetul local al comunei…)  [...]
   6.  H.C.L. nr. 06/15.02.2018  (privind aprobarea Bugetului local consolidat de venituri si…)  [...]
   7.  H.C.L. nr. 07/15.02.2018  (privind utilizarea excedentului bugetar local rezultata la…)  [...]
   8.  H.C.L. nr. 08/15.02.2018  (privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei…)  [...]
   9.  H.C.L. nr. 09/15.02.2018  (privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes…)  [...]
 10.  H.C.L. nr. 10/02.03.2018  (privind atribuirea contractului “Delegarea prin concesionare…)  [...]
 11.  H.C.L. nr. 11/29.03.2018  (privind trecerea din domeniul public al comunei Bradesti…)  [...]
 12.  H.C.L. nr. 12/29.03.2018  (privind punerea in discutie a Hotararii C.L. nr. 77/2017…)  [...]
 13.  H.C.L. nr. 13/29.03.2018  (privind revocarea Hotararii C.L. nr. 68/2017)  [...]
 14.  H.C.L. nr. 14/29.03.2018  (privind aprobarea planului de paza al comunei Bradesti…)  [...]
 15.  H.C.L. nr. 15/29.03.2018  (privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii…)  [...]
 16.  H.C.L. nr. 16/26.04.2018  (privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice…)  [...]
 17.  H.C.L. nr. 17/26.04.2018  (privind aprobarea executiei bugetelor comunei Bradesti…)  [...]
 18.  H.C.L. nr. 18/03.05.2018  (privind rectificarea bugetului local al comunei Bradesti…)  [...]
 19.  H.C.L. nr. 19/29.05.2018  (privind aprobarea contului de executie a bugetului…)  [...]
 20.  H.C.L. nr. 20/29.05.2018  (privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea…)  [...]
 21.  H.C.L. nr. 21/29.05.2018  (privind aprobarea “Regulamentului privind instituirea…)  [...]
 22.  H.C.L. nr. 22/05.06.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 23.  H.C.L. nr. 23/05.06.2018  (privind transformarea functiei publice “Sef birou Relatii…)  [...]
 24.  H.C.L. nr. 24/27.06.2018  (privind aprobarea contractelor-cadru accesorii…)  [...]
 25.  H.C.L. nr. 25/26.07.2018  (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici…)  [...]
 26.  H.C.L. nr. 26/26.07.2018  (privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul…)  [...]
 27.  H.C.L. nr. 27/26.07.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 28.  H.C.L. nr. 28/26.07.2018  (privind aprobarea participarii la un curs de pregatire…)  [...]
 29.  H.C.L. nr. 29/01.08.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 30.  H.C.L. nr. 30/13.08.2018  (privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de…)  [...]
 31.  H.C.L. nr. 31/13.08.2018  (privind acordarea unui ajutor de inmormantare in…)  [...]
 32.  H.C.L. nr. 32/29.08.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 33.  H.C.L. nr. 33/29.08.2018  (privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului…)  [...]
 34.  H.C.L. nr. 34/20.09.2018  (privind rectificarea bugetului local Bradesti pe anul 2018…)  [...]
 35.  H.C.L. nr. 35/27.09.2018  (privind mandatarea Primarului comunei Bradesti in…)  [...]
 36.  H.C.L. nr. 36/27.09.2018  (privind aprobarea Regulamentului de utilizare a…)  [...]
 37.  H.C.L. nr. 37/27.09.2018  (privind contul de executie al bugetului local al comunei…)  [...]
 38.  H.C.L. nr. 38/22.10.2018  (privind aprobarea indicatorilot tehnico-economici…)  [...]
 39.  H.C.L. nr. 39/22.10.2018  (privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul…)  [...]
 40.  H.C.L. nr. 40/22.10.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 41.  H.C.L. nr. 41/22.10.2018  (privind revocarea Hotararii C.L. nr. 11 din 29.03.2019..)  [...]
 42.  H.C.L. nr. 42/22.10.2018  (privind trecerea din domeniul privat in domeniul public…)  [...]
 43.  H.C.L. nr. 43/16.11.2018  (privind rectificarea bugetului local Bradesti pe anul 2018…)  [...]
 44.  H.C.L. nr. 44/29.11.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 45.  H.C.L. nr. 45/29.11.2018  (privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii…)  [...]
 46.  H.C.L. nr. 46/12.12.2018  (privind mandatarea reprezentantului comunei Bradesti…)  [...]
 47.  H.C.L. nr. 47/12.12.2018  (privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta…)  [...]
 48.  H.C.L. nr. 48/12.12.2018  (privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local…)  [...]
 49.  H.C.L. nr. 49/17.12.2018  (privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si…)  [...]
 50.  H.C.L. nr. 50/17.12.2018  (privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru…)  [...]